Hotline: 0936.636.232

THS. LÊ QUAN CƯƠNG

THS. LÊ QUAN CƯƠNG

  • Cao học Quản Trị Kinh Doanh (Solvay Brussels School)
  • Giám đốc Đào tạo FECredit
  • Chuyên gia thường xuyên huấn luyện và đào tạo cho nhiều Tập đoàn: Vingroup, Vinamilk, Toyota Viet Nam, HSBC, Philips Morris, Wanek VN, Lazada….

blank

blank