Hotline: 0936.636.232

ThS. Khuất Minh Hiền

– Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Viện Công nghệ châu Á (AIT), Băng Cốc,Thái Lan.

– Hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân sự và quản lý điều hành.

– Chứng nhận chuyên gia huấn luyện quốc tế ICF.

– Từng giữ các vị trí như:

+ Giám đốc Học tập và Phát triển – tập đoàn TH.

+ Giám đốc Đào tạo và Phát triển – tập đoàn FLC.

+ Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bamboo Airways.

blank

blank