[TẶNG MIỄN PHÍ] Bộ 14 kỹ năng chủ chốt dành cho CEO

Các giám đốc điều hành giỏi có thể là những người có tính cách, thái độ, quan niệm về giá trị, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Tuy nhiên, để trở thành một giám đốc điều hành có sức thuyết phục, họ cần phải trang bị những kiến thức:

1./ Kỹ năng tuyển dụng 2./ Kỹ năng huấn luyện 3./ Kỹ năng đánh giá công việc 4./ Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống 5./ Kỹ năng quản lý theo quá trình 6./ Kỹ năng quản lý theo mục tiêu 7./ Kỹ năng lập kế hoạch 8./ Kỹ năng giao việc ủy quyền 9./ Kỹ năng kiểm tra 10./ Kỹ năng làm việc nhóm 11./ Kỹ năng động viên nhân viên 12./ Kỹ năng giao tiếp 13./ Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn 14./ Kỹ năng thuyết phục HPM xin dành tặng bạn BỘ TÀI LIỆU 14 KỸ NĂNG CHỦ CHỐT DÀNH CHO CEO ĐĂNG KÝ VÀ DOWNLOAD NGAY DƯỚI ĐÂY:   Xem thêm : Khóa học Giám đốc điều hành – CEO 17