Hotline: 0936.636.232

  • 15 HÌNH THỨC FORBES MỸ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

    Các nhà quản lý cấp trung phải đối mặt với những thách thức to lớn khi họ thiếu những kỹ năng phù hợp để quản lý. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của họ mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, việc bỏ qua rèn luyện những kỹ năng cốt lõi có thể làm giảm mức độ gắn kết của nhân viên cấp dưới dẫn đến tỷ lệ nghỉ việc cao hơn.

    Xem thêm