Hotline: 0936.636.232

Quy trình đào tạo inhouse theo yêu cầu của doanh nghiệp

Đào tạo inhouse hiện nay đang là một trong những phương thức đào tạo được các doanh nghiệp áp dụng và đầu tư trong chuỗi đào tạo đội ngũ nhân viên.

Quy trình đào tạo inhouse theo yêu cầu của doanh nghiệpHình thức đào tạo này sẽ được tổ chức ngay tại doanh nghiệp bằng phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu từ phía ban quản lý, lãnh đạo. Đây là hình thức đào tạo về các kiến thức chuyên sâu liên quan tới ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ hoặc đào tạo về một kỹ năng cần thiết nhằm để cải thiện kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên.

Quy trình đào tạo inhouse theo yêu cầu của doanh nghiệpƯu điểm của đào tạo inhouse

Đào tạo inhouse mang lại nhiều ưu điểm, lợi ích lớn dành cho doanh nghiệp và nhân viên viên bởi:

· Linh động trong việc xây dựng kế hoạch và hình thức đào tạo.

· Đào tạo hiệu quả vì dựa theo nhu cầu thực tế của DN.

· Tiết kiệm thời gian đi lại cho học viên vì đạo tạo tại chỗ.

· Tài liệu nội bộ xây dựng sát theo hiện trạng của DN.

· Xây dựng đội nhóm thành ng, nâng cao năng lực làm việc nhóm của nhân viên.

Các tiêu chí đánh giá trước khi tổ chức đào tạo inhouse

Thời gian

Doanh nghiệp sẽ đề xuất thời gian đào tạo để bên đơn vị tổ chức lên kế hoạch đào tạo phù hợp.

Ngân sách

DN nên cân nhắc ngân sách hiện có để đầu tư cho việc đào tạo.

Không gian

Doanh nghiệp sẽ đào tạo ở đâu? Không gian nào phù hợp, đó là phòng học hay phòng họp hay không gian mở?

Số lượng

Số lượng nhân viên tham gia đào tạo? DN sẽ tổ chức đào tạo theo từng bộ phận phòng ban, theo cấp bậc vị trí hay đào tạo toàn bộ nhân viên?

Quy trình đào tạo inhouse theo yêu cầu của doanh nghiệpQuy trình tổ chức đào tạo inhouse tại doanh nghiệp

Tiếp cận và khảo sát

· Tiếp cận, khảo sát thực tế doanh nghiệp để xác định rõ mục tiêu

· Khảo sát và đánh giá thực trạng của đội ngũ nhân viên cần tham gia đào tạo

· Xác định mong muốn của lãnh đạo đối với yêu cầu phát triển nguồn lực.

· Trao đổi nhu cầu đào tạo theo mong muốn của ban lãnh đạo

Phân tích và đánh giá

Bên tổ chức đào tạo sẽ phân tích, đánh giá dựa vào các thông tin đã khảo sát từ doanh nghiệp. Qua đó, họ sẽ kết hợp cùng đội ngũ chuyên gia xây dựng mục tiêu đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Quy trình đào tạo inhouse theo yêu cầu của doanh nghiệp

Xây dựng nội dung

Sau khi đã trao đổi về mục tiêu đào tạo, đơn vị đào tạo sẽ gửi doanh nghiệp nội dung chi tiết chương trình mà chuyên gia xây dựng để DN xem xét lại một lần nữa.

Nội dung của chương trình phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, mục tiêu, đối tượng học viên, nội dung khóa học, phương pháp học tập và thông tin chi tiết về giảng viên.

Kí kết hợp đồng

Sau khi thống nhất về chương trình, chi phí đào tạo, hai bên sẽ tiến hành kí kết hợp đồng để triển khai.

Triển khai chương trình

Quy trình triển khai sẽ được giao cho 2 bên đồng tổ chức. Nghĩa là, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ phần cơ sở vật chất như phòng học, máy chiếu,… Đồng thời, đơn vị đào tạo sẽ tchuẩn bị tài liệu, ng cụ học tập và giám sát xuyên suốt buổi học.

Quy trình đào tạo inhouse theo yêu cầu của doanh nghiệp

Đánh giá sau đào tạo

Sau mỗi chương trình đào tạo, giảng viên và bên tổ chức đào tạo sẽ đánh giá để xác định kết quả đã đáp ứng được mục tiêu của các doanh nghiệp đặt ra hay chưa.

Đào tạo inhouse tại Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa,Thái Nguyên, Phú Thọ….