Hotline: 0936.636.232

Quản Trị Mục Tiêu Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Công Việc Hiệu Quả – Mm14

Quản lý cấp trung giữ vị trí trung gian giúp kết nối ban lãnh đạo với toàn bộ nhân viên. Họ chính là cầu nối tất cả mọi người lại với nhau để sát cánh, chung tay vì sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp. Bởi vậy, bạn cần phải thường xuyên trau dồi các kỹ năng quản lý thì doanh nghiệp mới bền vững cũng như mọi chiến lược mục tiêu đều được cả doanh nghiệp đồng lòng thực hiện.

Người quản lý cần phải biết cách thiết lập mục tiêu cho đội nhóm và tổ chức do mình dẫn dắt, sau đó lên kế hoạch triển khai hiệu quả theo nguyên tắc sáu đúng (đúng người, đúng việc, đúng địa điểm, đúng thời gian, đúng cách, đúng kết quả) để đạt được mục tiêu đề ra.

Khi nhân viên đã nắm được mục tiêu và kế hoạch, người quản lý sẽ phải phát triển năng lực của họ để giúp nhân viên hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, họ còn phải biết cách tạo động lực cho nhân viên bằng các phương pháp phát triển đội ngũ phù hợp như đào tạo (training), cố vấn (mentoring), kèm cặp (coaching)… Có thể khẳng định rằng, không ai đào tạo nhân viên tốt hơn lãnh đạo trực tiếp của họ

Khóa đào tạo quản lý cấp trung

Với một nhân viên có năng lực nhưng họ không có động lực thì kết quả làm việc họ mang lại chắc chắn sẽ không cao. Vì thế, việc tạo động lực cho nhân viên, giúp họ nhiệt huyết với công việc là điều quan trọng để giữ được người. Nếu bạn làm tốt điều này thì sẽ nâng cao hiệu quả của tổ chức và là nền tảng của thành công lâu dài.

Để giúp cho nhà quản lý cấp trung nâng cao các kỹ năng này, ngày 24 – 25/4/2021 vừa qua, Học viện đào tạo doanh nhân HPM đã tổ chức giảng dạy 3 chuyên đề: “Quản trị mục tiêu, lập kế hoạch & tổ chức công việc hiệu quả theo PDCA – Phát triển năng lực nhân viên & xây dựng môi trường làm việc hiệu quả – Tạo động lực, đánh giá và phản hồi nhân viên”. Khóa học được biên soạn theo nội dung bản quyền và giảng dạy bởi chuyên gia Phan Sơn.

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng quan trọng để nâng cao năng lực quản lý & Lãnh đạo trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Khóa học giúp các anh/chị học viên lập kế hoạch hoàn thiện để nâng cao năng lực quản lý; lên các bước hoạch định công việc và giao công việc hiệu quả; huấn luyện, hướng dẫn trên công việc và đánh giá kết quả công việc của nhân viên, biết cách xây dựng đội ngũ nhân viên, sử dụng các kỹ năng để động viên và thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ - MM14

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ - MM14

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ - MM14

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ - MM14

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ - MM14

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ - MM14