Hotline: 0936.636.232

NCS. TIẾN SĨ PHAN THẾ VINH

– Nghiên cứu sinh – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
– Ths. Quản trị chiến lược – Trường Đại học Quản trị Paris, Cộng hòa Pháp.
– Đã có gần 17 năm làm việc cho tập toàn lớn và đã trải qua các vị trí như:
Thành viên thường trực HĐQT Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi
Trưởng Ban Chiến lược và Tái cấu trúc thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Licogi
Phó chủ tịch – Giám đốc Kinh doanh – Công ty Five9 Việt Nam
Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý – Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Trưởng Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng – Tổng công ty Viễn thông Viettel
Hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí giảng viên chuyên nghiệp.
Bề dày kinh nghiệm trong việc đào tạo và huấn luyện để phát triển các kỹ năng cho đội ngũ nhân sự cho các chương trình của: FSB, HSB, VCCI và các chương trình cho PVN, Viettel, EVN, Samsung, Toyota, Showa, PTSC, Kyocera và nhiều tập đoàn, doanh nghiệp khác…
Đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố:
Đầu tư cho công nghệ – nhân tố chính quyết định tốc độ tăng trưởng của Doanh nghiệp
Tạp chí Thương mại Số 28, tháng 11 năm 2001;
Lý thuyết rủi ro và thực trạng rủi ro đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam – Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 8 năm 2003.

blank

blank