Hotline: 0936.636.232

Lễ Tổng kết Lớp Giám đốc Điều hành CEO 09

Trung tâm đào tạo doanh nhân HPM trực thuộc Công ty Tư vấn Công nghệ và Quản lý Hải Phòng – một tổ chức hàng đầu Việt Nam về tư vấn các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO và đào tạo doanh nhân.

Khóa đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO/HPM 09 diễn ra từ ngày 16/08 đến ngày 15/11/2015 với 10 chuyên đề cốt lõi trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Phong cách lãnh đạo, quản trị nhân sự , văn hóa doanh nghiệp, tài chính cho sếp, kỹ năng đàm phán, nghệ thuật bán hàng, marketing, thương hiệu, hoạch định chiến lực phát triển doanh nghiệp, luật doanh nghiệp, phong thủy doanh nghiệp…
Xin chúc mừng 80 doanh nhân đất Cảng đã tốt nghiệp và hoàn thành khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO/HPM 09.
Đến tham dự chương trình, còn có sự hiện diện của các vị khách quý:
– Đại diện Cộng đồng doanh nhân HPM: Chủ tịch – Ông NGUYỄN ĐỨC CẢNH – GĐ Công ty CP TM Bảo Minh
– Và các lớp trưởng, lớp phó đại diện cho các lớp CEO/HPM 02,03,04,05,06,08

Le-Tong-ket-Lop-Giam-doc-Dieu-hanh-CEO-09

Le-Tong-ket-Lop-Giam-doc-Dieu-hanh-CEO-09

Le-Tong-ket-Lop-Giam-doc-Dieu-hanh-CEO-09

Le-Tong-ket-Lop-Giam-doc-Dieu-hanh-CEO-09

Le-Tong-ket-Lop-Giam-doc-Dieu-hanh-CEO-09

Le-Tong-ket-Lop-Giam-doc-Dieu-hanh-CEO-09

blank

blank