Hotline: 0936.636.232

Khóa quản trị tài chính của TS. Lê Thẩm Dương tháng 9 năm 2014

TS. Lê Thẩm Dương là một trong những cố vấn trụ cột của Trung tâm đào tạo Doanh nhân HPM, tháng 9 năm 2014 HPM đã tổ chức khóa học quản trị tài chính do TS giảng dạy đã thu hút được đông đảo các bạn học viên đến tham gia.

Khoa-quan-tri-tai-chinh-cua-TS.-Le-Tham-Duong-thang-9-nam-2014

TS. Lê Thẩm Dương là một trong những cố vấn trụ cột của Trung tâm đào tạo Doanh nhân HPM, tháng 9 năm 2014 HPM đã tổ chức khóa học quản trị tài chính do TS giảng dạy đã thu hút được đông đảo các bạn học viên đến tham gia.

Khoa-quan-tri-tai-chinh-cua-TS.-Le-Tham-Duong-thang-9-nam-2014

blank

 

blank

blank