Hotline: 0936.636.232

Khóa học xây dựng và vận hành bộ phận L&D

Đào tạo và phát triển (L&D) là một trong những lĩnh vực cốt lõi của quản trị nguồn nhân lực. Hay nói theo cách khác, nó là một quá trình có hệ thống nhằm củng cố kiến thức, nâng cao các kỹ năng và năng lực của nhân viên, dẫn đến hiệu suất tốt hơn trong môi trường làm việc. Cụ thể, đào tạo quan tâm đến việc thu nhận kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ còn phát triển là mở rộng và đào sâu kiến ​​thức phù hợp với mục tiêu phát triển của mỗi nhân viên.

Người quản lý bộ phận L&D chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên của doanh nghiệp. Mục đích của họ là tận dụng tối đa tài năng của nhân viên và giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình. Đồng thời, một nhà quản lý L&D không chỉ tập trung vào những điều nhân viên muốn và cần mà còn vào nhu cầu của doanh nghiệp.

Trong các ng ty lớn hơn, có thể có riêng bộ phận L&D, trong trường hợp này, người quản lý L&D báo cáo với trưởng bộ phận và điều phối tất cả các hoạt động đào tạo và phát triển. Tuy nhiên, ở các ng ty nhỏ hơn, đó có thể chỉ là một trong những nhiệm vụ của chuyên viên tổng hợp nhân sự (cùng với các nhà quản lý nhóm).

Phát triển và thực hiện các chiến lược và chương trình đào tạo cần phải phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp. Các nhà quản lý L&D cần biết các mục tiêu chính của doanh nghiệp là gì. Do đó, họ cần làm việc cùng với các lãnh đạo doanh nghiệp để nắm bắt các bộ phận khác nhau và cụ thể hơn là các yêu cầu đào tạo của họ.

Khi họ đã hiểu rõ về mục tiêu của ng ty và yêu cầu đào tạo của các bộ phận khác nhau, người quản lý L&D có thể bắt đầu phát triển chiến lược và chương trình đào tạo. Trong giai đoạn này, họ vẫn sẽ thường xuyên liên lạc với các bên liên quan khác nhau để đảm bảo các chương trình phù hợp với mong đợi nhất có thể.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Tạo và thực hiện các chiến lược và chương trình đào tạo
  • Đánh giá nhu cầu phát triển của cá nhân và doanh nghiệp
  • Triển khai các phương pháp đào tạo khác nhau trên toàn ng ty (ví dụ: huấn luyện, tìm việc làm, đào tạo trực tuyến)
  • Thiết kế và cung cấp các khóa học e-learning, hội thảo và các khóa đào tạo khác
  • Đánh giá mức độ thành ng của các kế hoạch phát triển và giúp nhân viên tận dụng tối đa các cơ hội đào tạo
  • Giúp các nhà quản lý phát triển các thành viên trong nhóm của họ thông qua việc hỗ trợ nghề nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC

HPM xây dựng chương trình đào tạo và thiết kế phương pháp giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc thù riêng của từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực kinh doanh hoạt động. Chính vì vậy, ngay sau khi kết thúc chương trình đào tạo, học viên có thể áp dụng ngay được các kiến thức và kỹ năng được học để áp dụng vào ng việc.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: TS. Lê Thẩm Dương, TS. Hoàng Trung Dũng, TS. Lê Đỗ Duy Ân, TS. Vũ Hữu Kiên, CEO Nguyễn Tuấn Anh, CEO Nguyễn Hữu Thái Hòa,  GV. Trần Thị Minh Hải, Ths. Nguyễn Dương, TS. Đỗ Tiến Long, TS. Phan Tất Thứ, Ths. Phan Thanh Tùng, CG. Lê Phúc Khánh, TS. Đào Xuân Khương, CEO Phạm Duy Hiếu, CEO Đỗ Xuân Tùng..

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Khóa học xây dựng và vận hành bộ phận L&D

Khóa học xây dựng và vận hành bộ phận L&D

Khóa học xây dựng và vận hành bộ phận L&D

Khóa học xây dựng và vận hành bộ phận L&D

TẠI SAO NÊN CHỌN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO DOANH NHÂN HPM?

HPM – là một tổ chức đào tạo doanh nhân, doanh nghiệp có chất lượng hàng đầu Việt Nam về cả nội dung chương trình, chất lượng giảng viên và tính chuyên nghiệp trong tổ chức.

Thế mạnh của HPM là đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đa dạng nhiều lĩnh vực, đủ sức tư vấn cho các tổng ng ty và tập đoàn lớn tới những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự khác biệt của HPM chính là đội ngũ giảng viên, phần lớn đều là các CEO đã và đang điều hành tại các tổng ng ty và tập đoàn lớn trong nước và Quốc tế, vì vậy các chương trình đào tạo của HPM đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.

HPM thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO, Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CPO, Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp CCO, Giám đốc tài chính CFO và hơn 200 chuyên đề đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành, làm việc cho các doanh nghiệp.

Đã có hàng ngàn doanh nhân, giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự các chương trình đào tạo giám đốc của HPM và gần 5000 cán bộ quản lý các doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc do HPM tổ chức.

Ngoài ra HPM còn là đối tác đào tạo thường xuyên của hàng trăm doanh nghiệp lớn trên toàn quốc. Những chương trình đào tạo inhouse cho từng doanh nghiệp sẽ được khảo sát kỹ lưỡng và thiết kế thực tế theo đúng nhu cầu, mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

blank

blank