Hotline: 0936.636.232

Khóa học Làm chủ giọng nói tại HPM 23/24 – 01-2013

Trung tâm đào tạo Doanh nhân HPM đã tổ chức thành công Khóa học Làm chủ giọng nói tiếp theo vào ngày 20/07/2015

Khoa-hoc-Lam-chu-giong-noi-tai-HPM

Trung tâm đào tạo Doanh nhân HPM đã tổ chức thành công Khóa học Làm chủ giọng nói tiếp theo vào ngày 20/07/2015

blank

blank