Hotline: 0936.636.232

Khóa học Làm chủ giọng nói tại HPM 09-10/08/2014

Ngày 09-10/08/2014, tổ chức khóa Kỹ thuật Giọng nói – Làm chủ Giọng nói trước công chúng. Đây là module 1 và là tiền đề cho Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp.

khoa-hoc-lam-chu-giong-noi

Ngày 09-10/08/2014, tổ chức khóa Kỹ thuật Giọng nói – Làm chủ Giọng nói trước công chúng. Đây là module 1 và là tiền đề cho Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp.

Tham dự khóa học là 55 anh chị vừa là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ nhân viên các doanh nghiệp.

Ngày 09-10/08/2014, tổ chức khóa Kỹ thuật Giọng nói – Làm chủ Giọng nói trước công chúng. Đây là module 1 và là tiền đề cho Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp.

Tham dự khóa học là 55 anh chị vừa là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ nhân viên các doanh nghiệp.

blank

blank