Hotline: 0936.636.232

HPM tổng kết lớp Giám đốc điều hành Chuyên nghiệp – CEO 02

Ngày 16 tháng 06 năm 2013, Trung tâm đào tạo Doanh nhân HPM vui mừng tổ chức lễ tổng kết và trao chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành xuất sắc Chương trình đào tạo của lớp Giám đốc điều hành Chuyên nghiệp – CEO 02.

HPM-tong-ket-lop-Giam-doc-dieu-hanh-Chuyen-nghiep-–-CEO-02

HPM-tong-ket-lop-Giam-doc-dieu-hanh-Chuyen-nghiep-–-CEO-02

HPM-tong-ket-lop-Giam-doc-dieu-hanh-Chuyen-nghiep-–-CEO-02

HPM-tong-ket-lop-Giam-doc-dieu-hanh-Chuyen-nghiep-–-CEO-02

blank

blank