Hotline: 0936.636.232

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG CHO CEO

Đàm phán là một loại hình thảo luận được sử dụng để giải quyết tranh chấp và đạt được thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên. Đàm phán là một quá trình “cho và nhận” dẫn đến một thỏa hiệp trong đó mỗi bên nhượng bộ vì lợi ích của tất cả mọi người tham gia.

Khoá học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG CHO CEO

Có rất nhiều tình huống mà bạn có thể cần phải thương lượng trong công việc, bất kể vai trò của bạn là gì. Bạn có thể là một phần của các cuộc đàm phán giữa đồng nghiệp, phòng ban hoặc khách hàng. Bạn có thể thương lượng mức lương, vị trí của bạn, các điều khoản hợp đồng, tiến trình dự án hoặc hơn thế nữa. Để trở thành một nhà đàm phán thành công, bạn cần có nhiều kỹ năng khác nhau.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG CHO CEO

Kỹ năng đàm phán là những phẩm chất cho phép hai hoặc nhiều bên đạt được thỏa hiệp. Đây thường là những kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết phục, lập kế hoạch, chiến lược và hợp tác. Hiểu được những kỹ năng này là bước đầu tiên để trở thành một nhà đàm phán mạnh mẽ hơn.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG CHO CEO

Ngày 7/11/2021, Học viện đào tạo doanh nhân HPM tổ chức chuyên đề tiếp theo của khoá học Giám đốc điều hành: Kỹ năng đàm phán thành công cho CEO khoá 25, 26, 27. Khoá học được biên soạn nội dung và giảng dạy bởi giảng viên Nguyễn Minh Tuấn. Khoá học có sự tham gia củ hơn 70 anh chị hiện đang là chủ doanh nghiệp đến từ nhiều ngành nghề khác nhau.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG CHO CEO

Nội dung chương trình

· Tổng quan về đàm phán

· Chuẩn bị đàm phán

· Trên bàn đàm phán

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG CHO CEO

Sau khi tham gia khoá học, các anh chị học viên sẽ biết cách tiếp cận tích cực và tự tin trong đàm phán & thuyết phục; hiểu rõ những nguyên tắc và quy trình đàm phán hiệu quả; nhận biết các phong cách đàm phán và cách ứng xử với từng phong cách; ứng dụng các phương án đàm phán phù hợp tuỳ thuộc vào các tình huống phức tạp.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG CHO CEO

Với phương pháp giảng dạy đặc biết chú trọng tính tương tác, Chuyên gia Nguyễn Minh Tuấn đã mang đến chương trình một không khí học tập đầy hào hứng và sôi nổi với những kiến thức giá trị. Qua đó, các Anh/Chị học viên có thể áp dụng được những kiến thức, kỹ năng và phương pháp được giảng dạy trong chương trình vào công việc và cuộc sống nhằm nâng cao hiệu quả công việc cũng như phát triển bản thân.

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG CHO CEO

HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG CHO CEO

blank

blank