Hotline: 0936.636.232

HPM đào tạo Nghệ thuật nhìn người,hiểu người,dụng người và giữ chân nhân tài

Dùng người, phát huy trí tuệ của người khác luôn đóng vai trò quan trọng giúp nhà lãnh đạo có được thành công.

HPM-dao-tao-Nghe-thuat-nhin-nguoi,hieu-nguoi,dung-nguoi-va-giu-chan-nhan-tai

Nhìn người:Targore đã nói: “Bạn có thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá vẻ đẹp của một bông hoa hoặc một con bướm, nhưng không thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá một con người”.

Dùng người, phát huy trí tuệ của người khác luôn đóng vai trò quan trọng giúp nhà lãnh đạo có được thành công.

Nhìn người:Targore đã nói: “Bạn có thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá vẻ đẹp của một bông hoa hoặc một con bướm, nhưng không thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá một con người”.

Dùng người Coi trọng tri thức và nhân tài là xu thế chính của xã hội ngày nay. Chỉ khi trọng dụng nhân tài, xã hội mới có thể phát triển.

Lãnh đạo sáng suốt cần ý thức rằng, nhân tài cần nhất là nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, phải kịp thời cổ vũ và khích lệ người tài.

Dùng người dựa vào tình thân hay tài năng là hai phương châm khác nhau.

Thấu hiểu được tầm quan trọng này Trung tâm đào tạo Doanh nhân HPM tổ chức đào tạo khóa học NGHỆ THUẬT NHÌN NGƯỜI,HIỂU NGƯỜI,DỤNG NGƯỜI & GIỮ CHÂN NHÂN TÀI.

blank

blank

blank