Hotline: 0936.636.232

Đào tạo Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho lớp CEO 15

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã và đang được các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt chú trọng. Văn hóa doanh nghiệp có tác động rất lớn tới sự phát triển ổn định của các doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là việc xây dựng hệ thống các giá trị của doanh nghiệp ( tinh thần, hành vi, quan niệm, chuẩn mực… ), Văn hóa doanh nghiệp chi phối hoạt động của các thành viên trong doanh nghiệp và tạo cho doanh nghiệp những nét đặc trưng riêng.

Một doanh nghiệp muốn có một tập thể đoàn kết và hoạt động hiệu quả thì không thể thiếu “Văn hóa doanh nghiệp”. Nếu thiếu đi yếu tố này thì doanh nghiệp khó có thể đứng vững được. Nó giúp các cá nhân xác định được mục tiêu, định hướng và bản chất công việc. Được coi như là một tài sản vô hình của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chi phối tình cảm, hành vi, cách suy nghĩ của các cá nhân trong doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một quá trình kéo dài nhiều năm, đòi hỏi doanh nghiệp phải biết đầu tư thời gian và công sức để tạo nên một kế hoạch xây dựng văn hóa hiệu quả. Văn hóa doanh nghiệp được coi là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, là chiếc la bàn định hướng hoạt động cho doanh nghiệp phát triển.

Nhận thức được vai trò và ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp đối với sự thành công của mỗi doanh nghiệp, Tổ chức đào tạo và phát triển doanh nghiệp HPM đã tổ chức đào tạo chuyên đề “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” cho các anh chị học viên lớp CEO 15.  Chuyên đề được giảng dạy bởi Ceo Nguyễn Tuấn Anh, người có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo chuyên đề “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”.

Trong chương trình đào tạo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”, giảng viên đã cung cấp cho các anh chị học viên các kiến thức tổng quan về các yếu tố trong văn hóa doanh nghiệp ( văn hóa kinh doanh, văn hóa lãnh đạo, văn hóa tổ chức…); ý nghĩa và lợi ích của văn hóa đối với sự phát triển của doanh nghiệp; các yếu tố cấu thành của văn hóa doanh nghiệp ( chuẩn mực hành vi, tư tưởng, tình cảm, thái độ, ứng xử…).

Văn hóa luôn là yếu tố tồn tại song song với quá trình phát triển doanh nghiệp. Ngày nay, để đánh giá một doanh nghiệp ngoài các yếu tố về công nghệ, nguồn nhân lực, hiệu quả kinh doanh…người ta còn quan tâm đến giá trị cốt lõi của nó chính là văn hóa doanh nghiệp. Trong thời kì hội nhập, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là việc làm rất cần thiết. Lãnh đạo là người tạo dựng văn hóa doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa. Nội dung chuyên đề “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” được thiết kế để phù hợp với đối tượng người học là các anh chị lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ quản lý cấp trung, những người có mong muốn tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp. Chuyên đề đã giúp cho các anh chị học viên lớp CEO 15 có được những nhận thức rõ nét về vai trò, ý nghĩa quan trọng của Văn hóa doanh nghiệp.

Phương pháp đào tạo chuyên đề “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” áp dụng các kiến thức để thực hành các kỹ năng, làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề dựa trên các tình huống thực tế. Từ đó giúp các anh chị học viên tự rút ra được những bài học, kinh nghiệm trong việc xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp.

Qua chương trình đào tạo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” đã giúp các anh chị học viên nắm được các cách thức để xây dựng cho doanh nghiệp một nét văn hóa đặc trưng, có sự khác biệt; nhằm tạo động lực cho nhân viên, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý, từ đó giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững hơn.