Hotline: 0936.636.232

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Nghiên cứu cho thấy rằng các nhóm làm việc hiệu quả, nhân viên hạnh phúc và năng suất là kết quả của một môi trường văn hóa doanh nghiệp mang lại những điều tốt nhất cho các nhà lãnh đạo và giảm thiểu những trở ngại để hoàn thành ng việc.

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Văn hóa đã trở thành một từ thông dụng trong việc phát triển doanh nghiệp. Nói tóm lại, văn hóa của bạn có thể là điểm khác biệt chính cho doanh nghiệp của bạn trong việc thu hút, tuyển dụng và giữ chân nhân tài hàng đầu. Làm cách nào bạn có thể đảm bảo rằng văn hóa của bạn đang kết nối với mọi người cả nhân viên hiện tại và những người bạn đang hy vọng thu hút? Làm thế nào bạn có thể tạo ra và liên tục phát triển văn hóa của mình?

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Khi xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa doanh nghiệp, các nhà quản lý có thể:

  • Hiểu văn hóa doanh nghiệp của họ và đánh giá các tác động dự kiến ​​và không mong muốn của nó
  • Đánh giá mức độ nhất quán trong quan điểm của nhân viên về văn hóa
  • Xác định các nền văn hóa con có thể tạo ra hiệu suất nhóm cao hơn hoặc thấp hơn
  • Điểm khác biệt chính xác giữa các nền văn hóa kế thừa trong quá trình sáp nhập và mua lại
  • Định hướng nhanh chóng cho các giám đốc điều hành mới về nền văn hóa mà họ đang tham gia và giúp họ xác định cách hiệu quả nhất để dẫn dắt nhân viên
  • Đo lường mức độ phù hợp giữa phong cách lãnh đạo cá nhân và văn hóa doanh nghiệp để xác định tác động của một nhà lãnh đạo
  • Thiết kế một nền văn hóa đầy khát vọng và truyền đạt những thay đổi cần thiết để đạt được nó

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Hãy để văn hóa là cửa ngõ chứ không phải rào cản. Văn hóa là yếu tố không thể thiếu đối với cách mọi người suy nghĩ, cảm nhận và làm việc trong doanh nghiệp của bạn. Đừng để những mô hình và tư duy lỗi thời về cách mọi người làm việc ngăn cản bạn cạnh tranh trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Đơn vị đào tạo nội bộ doanh nghiệp uy tín

Học viện đào tạo doanh nhân HPM sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ thúc đẩy hiệu suất mà còn phục vụ việc thiết lập các giá trị và hình thành thái độ kết nối mọi người và tạo ra văn hóa của bạn.

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Các khóa học của HPM sẽ cung cấp cho bạn các ng cụ và kỹ thuật để đánh giá hiện trạng văn hóa của doanh nghiệp bạn, hiểu văn hóa trong bối cảnh ngành của bạn và môi trường kinh doanh toàn cầu lớn hơn và hình thành các điều chỉnh về thái độ, giá trị khi cần thiết. Bên cạnh đó, HPM còn giúp phát triển các chiến lược và tận dụng văn hóa của bạn để kết nối và phát triển nhân viên cũng như các mối quan hệ của doanh nghiệp bạn với khách hàng và các đối tác kinh doanh.

Chương trình đào tạo của chúng tôi thúc đẩy sự thay đổi bằng cách đưa các kỹ năng cộng tác, thích ứng và đổi mới vào văn hóa của bạn. Chúng tôi tạo ra các trải nghiệm dựa trên nhóm để gắn kết các nhà lãnh đạo và tái đúc kết các cá nhân tạo nên sự phát triển và tiến bộ.  Chúng tôi giúp bạn đạt được sự rõ ràng, liên kết, tập trung vào khách hàng, mục đích và động lực đưa ra quyết định.

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

HPM sẽ thúc đẩy sự thay đổi gia tăng, nhưng đáng kể để tạo ra những nơi làm việc hiệu quả hơn, toàn diện và hoàn thiện hơn có thể đo lường được. Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết độc đáo cho phép các nhóm tập trung vào những gì quan trọng nhất. Hãy biến mọi nhân viên trở thành nhà lãnh đạo của sự thay đổi.

Thay đổi một hệ thống không phải là dễ dàng. Nhưng làm chủ sự thay đổi như một khả năng sẽ đảm bảo doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong thập kỷ tới.

Đào tạo inhouse tại Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa,Thái Nguyên, Phú Thọ….

blank

blank