Hotline: 0936.636.232

Đào tạo Quản trị nhân sự cho Lớp CEO – Giám đốc điều hành khóa 18

Quản trị nhân sự gắn liền với mọi doanh nghiệp hay tổ chức, bất kỳ một doanh nghiệp hay cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp . Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp

Hiểu rõ được vai trò quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, ngày 15/07 vừa qua, HPM đã tổ chức đào tạo chuyên đề “Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo” cho các Anh/Chị học viên lớp CEO – Giám đốc điều hành khóa 18. Chuyên đề được giảng dạy bởi TS. Hoàng Trung Dũng, chuyên gia hàng đầu về nhân sự tại Việt Nam.

đào tạo quản trị nhân sự

Chuyên đề “Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo” cung cấp cho các Anh/Chị học viên những kiến thức tổng hợp thực tế, cô đọng và rất cần thiết cho công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Nội dung chuyên đề bao gồm các kiến thức về: quản trị nhân sự chuyên nghiệp, phương pháp làm việc, tạo lập kế hoạch và học cách quản lý nhân sự, kỹ năng quản lý nhân viên, hệ thống xây dựng và đánh giá công việc, cách thức lập kế hoạch và xây dựng phương pháp tuyển dụng hiệu quả, đánh giá và đào tạo nhân sự…

đào tạo quản trị nhân sự

Chuyên đề “Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo” là một trong những chuyên đề quan trọng nhất của khóa học CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp. Qua chuyên đề này, các Anh/Chị học viên sẽ được trang bị và nâng cao những kỹ năng để phát triển công tác quản trị nhân sự cho công ty. HPM tin rằng với những giá trị kiến thức mà chuyên đề mang lại sẽ góp phần giúp các Anh/Chị học viên đưa doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Khóa đào tạo CEO – Giám đốc điều hành

đào tạo quản trị nhân sự

Tập thể Lớp CEO 18 chụp hình lưu niệm cùng giảng viên

blank

blank