Hotline: 0936.636.232

Đào tạo quản lý thời gian và làm việc nhóm cho công ty Nhựa Tiền Phòng

Tổ chức đội nhóm và khai thác hiệu quả tri thức tập thể là một nhiệm vụ mang tính chất then chốt của người quản trị hay một doanh nghiệp. Cho dù, bạn chưa hẳn ở vị trí lãnh đạo cao nhất nhưng hiểu rõ và biết cách xây dựng và thiết lập tinh thần làm việc chung sẽ giúp tạo thêm động lực làm việc cho nhân viên và mang lại nhiều lợi ích hơn cho công ty. Hiểu được giá trj này, Công ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đã lựa chọn HPM xây dựng chương trình đào tạo Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả và quản lý thời gian cho hơn 50 cán bộ quản lý câp trung cho công ty. 

Đây là chương trình thực tế được Chuyên Gia Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ hết sức gần gũi, sát với tình hình thực tế doanh nghiệp được học viên đánh giá rât tốt và hứng thú về chương trình.

blank

blank