Hotline: 0936.636.232

Vai Trò Của Đào Tạo Nội Bộ Doanh Nghiệp

Không có gì ngạc nhiên khi với sự đa dạng của các doanh nghiệp, các chương trình đào tạo nội bộ có thể rất khác nhau. Ví dụ, chúng có thể khác nhau bởi nội dung đang được giảng dạy hoặc bởi hình thức của chương trình.

Đào tạo nội bộ doanh nghiệp có vai trò như thế nào?

Đào tạo nội bộ có thể phục vụ một số mục đích. Người sử dụng lao động cung cấp chương trình đào tạo cho nhân viên mới để dạy họ cách thực hiện ng việc và làm quen với các chính sách và môi trường tại nơi làm việc. Các doanh nghiệp có thể dạy cho nhân viên hiện tại của họ các kỹ năng bổ sung để phát triển sự nghiệp của họ hoặc có thể cung cấp cho họ thông tin về các thủ tục và chính sách làm việc mới. Các doanh nghiệp cũng có thể đào tạo nhân viên làm nhiều hơn một ng việc trong một quá trình được gọi là đào tạo chéo. Quá trình này giúp doanh nghiệp duy trì mức năng suất đồng thời nâng cao kỹ năng cá nhân của nhân viên.

Đào tạo nội bộ doanh nghiệp có vai trò như thế nào?

Các doanh nghiệp có thể đào tạo nhân viên cho các vị trí mới trong doanh nghiệp của họ thông qua thực tập hoặc thông qua đào tạo không chính thức. Thực tập là chương trình đào tạo mọi người cách làm việc trong một lĩnh vực cụ thể hoặc tại một số nơi làm việc nhất định. Trong khi làm việc tại các cơ sở thực tập, các thực tập sinh (thực tập sinh) thường nhận được tiền, tín chỉ giáo dục hoặc các lợi ích khác.

Các doanh nghiệp tuyển dụng người để làm thực tập sinh và thường thuê họ sau khi thời gian đào tạo kết thúc hoặc vào một ngày trong tương lai. Đào tạo không chính thức thường liên quan đến việc một nhân viên dạy cho một nhân viên khác cách thực hiện thành ng một ng việc nhất định.

Đào tạo nội bộ doanh nghiệp có vai trò như thế nào?

Các doanh nghiệp sử dụng chương trình đào tạo nội bộ để hướng dẫn nhân viên của mình cách hành động trong một số tình huống nhất định. Họ cung cấp cho họ hướng dẫn để tương tác với các khách hàng cụ thể hoặc thông tin về làm việc trong các tình huống cụ thể. Một số doanh nghiệp cung cấp các hình thức đào tạo nội bộ không liên quan trực tiếp đến kỹ năng nghề nghiệp mà giải quyết các vấn đề cá nhân.

Để đào tạo đội ngũ của mình, các doanh nghiệp sử dụng những người từ bên trong doanh nghiệp của họ hoặc đưa những người đào tạo bên ngoài đến để chia sẻ kiến ​​thức của họ với nhân viên. Một số doanh nghiệp cử nhân viên cụ thể đi nhận đào tạo từ các doanh nghiệp bên ngoài. Sau khóa đào tạo này, những nhân viên được chọn sẽ quay trở lại nơi làm việc của họ và đào tạo những người ở đó. Ở những nơi khác, mọi người đồng thời được đào tạo tại chỗ từ người sử dụng lao động và đào tạo bên ngoài.

Đào tạo nội bộ doanh nghiệp có vai trò như thế nào?

Các doanh nghiệp sử dụng các chương trình đào tạo nội bộ chính thức hơn có thể tham gia vào một quá trình đào tạo với một số bước. Quá trình này có thể liên quan đến việc đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên, tiến hành đào tạo thực tế và khuyến khích các hoạt động sau đào tạo. Trước khi tiến hành bất kỳ khóa đào tạo nào, người sử dụng lao động có thể nghiên cứu nhân viên của họ để xác định xem có bất kỳ lỗ hổng đào tạo hoặc nhu cầu đào tạo nào không. Những nhu cầu hoặc khoảng trống này là những lỗ hổng trong đào tạo có thể ngăn cản nhân viên đạt được các mục tiêu ng việc của họ.

Sau khi các doanh nghiệp xác định được việc đào tạo mà nhân viên của họ cần, thì họ có thể cung cấp các khóa đào tạo thực tế. Việc đào tạo này có thể được cung cấp thông qua các hoạt động như cố vấn, thực tập, cư trú, chương trình hợp tác, chương trình tại chức, các buổi đào tạo, hướng dẫn nhân viên và các chương trình vừa học vừa làm.

Các doanh nghiệp có thể điều chỉnh hướng dẫn của họ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của nhân viên và mục tiêu tại nơi làm việc của họ. Cuối cùng, trong phần sau đào tạo của quy trình, một số doanh nghiệp thành lập bộ phận đánh giá để xác định xem việc đào tạo bổ sung có hiệu quả hay không. Các nơi làm việc khác có thể so sánh mục tiêu học tập của nhân viên với thành tích thực tế của họ.