Hotline: 0936.636.232

  • KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

    Khóa học Quản Trị Tài Chính Chuyên Sâu Quản trị tài chính (Financial Management) định nghĩa trong kinh tế học là việc lên kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động tài chính vào các hoạt động của doanh nghiệp. Quản trị tài chính trong doanh nghiệp là một trong những […]

    Xem thêm
  • KHÓA HỌC QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN HIỆU QUẢ

    Khóa học quản lý và đầu tư tài chính cá nhân hiệu quả Trong cuộc sống ngày nay, việc quản lý tài chính cá nhân luôn là một việc rất quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp của mỗi người: Hãy thử nghĩ đơn giản, khi có tiền trong tay, việc đầu tiên […]

    Xem thêm