Khoá học nâng cao năng lực phát triển đội ngũ của doanh nghiệp

Nếu ví doanh nghiệp là một cơ thể thì đội ngũ nhân sự chính là khung xương. Doanh nghiệp với đội ngũ nhân sự yếu được ví như một cơ thể thiếu Canxi. Doanh nghiệp càng lớn sống trên bộ khung xương yếu thì sự phát triển càng khó khăn, chưa kể đến nguy cơ […]