Hotline: 0936.636.232

  • KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ

    Khóa học quản trị và thu hồi công nợ Công nợ phải thu luôn là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến sự TỒN TẠI và PHÁT TRIỂN của doanh nghiệp. Dù muốn hay không, người lãnh đạo vẫn luôn phải đối mặt. Khoá học quản trị và thu hồi công nợ của HPM […]

    Xem thêm