Hotline: 0936.636.232

  • KHOÁ HỌC BÁN HÀNG THỰC CHIẾN

    Khóa học Bán hàng thực chiến  Trang bị những kỹ năng về bán hàng là những gì mà một người bán hàng chuyên nghiệp cần phải có, để từ đó biết cách bán hàng thành công, biết cách quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới. Tất cả sẽ […]

    Xem thêm