CEO NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

Ceo Nguyen Huu Thai Hoa 2390 1

Phó chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn VNPT Nguyên Giám đốc chiến lược tập đoàn FPT Nguyên GĐ Chất lượng Schneider Electric Châu Á – Thái Bình Dương. Phó chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn VNPT Nguyên Giám đốc chiến lược tập đoàn FPT Nguyên GĐ Chất lượng Schneider Electric Châu [Đọc tiếp]