Hotline: 0936.636.232

CG. VŨ THỊ THUẬN

CG. VŨ THỊ THUẬN

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • Từ tháng 05 năm 2013 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ cao Traphaco.
  • Từ tháng 04 năm 2011 đến tháng 04 năm 2013 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco. Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco
  • Từ tháng 04 năm 2003 đến ngày 02 tháng 04 năm 2011 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TRAPHACO
  • Từ năm 2003 đến năm 2010 : Ủy viên BTV Đảng ủy Cục Y tế GTVT, Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần TRAPHACO
  • Từ tháng 03 năm 2000 đến tháng 03 năm 2003 : Bí thư Chi bộ Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần TRAPHACO
  • Từ tháng 10 năm 1993 đến tháng 03 năm 2000 : Phó Giám đốc Công ty Dược Thiết bị Vật tư Y tế – Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Công đoàn công ty
  • Từ tháng 05 năm 1989 đến tháng 10 năm 1993 : Phó Giám đốc xí nghiệp Dược phẩm Đường sắt, Chủ tịch Công đoàn Công ty
  • Từ tháng 01 năm 1989 đến tháng 10 năm 1993 : Xưởng phó – Xưởng sản xuất thuốc Đường sắt, Bí thư Đoàn TNCS HCM
  • Từ tháng 01 năm 1982 đến tháng 04 năm 1989 : Quản đốc phân xưởng, Xưởng phó Xưởng sản xuất thuốc Đường sắt
  • Từ tháng 01 năm 1980 đến tháng 01 năm 1982 : Cán bộ kỹ thuật Xưởng sản xuất thuốc Đường Sắt