CEO NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

Ceo Nguyen Huu Thai Hoa 2390 1
  • Phó chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn VNPT
  • Nguyên Giám đốc chiến lược tập đoàn FPT
  • Nguyên GĐ Chất lượng Schneider Electric Châu Á – Thái Bình Dương.
  • Phó chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn VNPT
  • Nguyên Giám đốc chiến lược tập đoàn FPT
  • Nguyên GĐ Chất lượng Schneider Electric Châu Á – Thái Bình Dương.