Hotline: 0936.636.232

CEO 12 đưa chúng tôi tới mọi nẻo đường

Mộc châu – hành trình kết nối yêu thương là một trong những chương trình hoạt động kết nối đặc biệt của các học viên lớp Giám đốc điều hành CEO 12 tổ chức. Chương trình mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho mỗi học viên trong lớp thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, kết nối những giá trị cốt lõi mà được thể hiện ở tất cả các lớp học tại HPM

CEO-12-dua-chung-toi-toi-moi-neo-duong

Tập thể lớp thăm quan đồi chè Mộc Châu

CEO-12-dua-chung-toi-toi-moi-neo-duong

CEO-12-dua-chung-toi-toi-moi-neo-duong

CEO-12-dua-chung-toi-toi-moi-neo-duong

CEO-12-dua-chung-toi-toi-moi-neo-duong

CEO-12-dua-chung-toi-toi-moi-neo-duong

CEO-12-dua-chung-toi-toi-moi-neo-duong

Chương trình đốt lửa trại vô cùng ý nghĩa

CEO-12-dua-chung-toi-toi-moi-neo-duong

blank

blank