Hotline: 0936.636.232

BẢO VỆ TỐT NGHIỆP KHÓA LÃNH ĐẠO KHAI PHÓNG

Ngày 22/12/2023 vừa qua tại SHINEC Nam Cầu Kiền đã diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của khóa học LÃNH ĐẠO KHAI PHÓNG do học viện HPM tổ chức. Tại buổi tốt nghiệp này, các anh chị đã có dịp trình bày, thuyết trình về các ý tưởng dự án và áp dụng những kiến thức đã được học vào bài thuyết trình của mình. Buổi tốt nghiệp ngoài sự góp mặt của các học viên và thầy Phan Tất Thứ thì còn có sự tham gia của ông Bùi Xuân Tiến – TGĐ của học viện HPM trong ngày quan trọng này.

Khóa học “LÃNH ĐẠO KHAI PHÓNG” do học viện HPM tổ chức tại công ty SHINEC là khóa học gồm nhiều chuyên đề khác nhau, nhằm đào tạo cho các lãnh đạo, quản lý một cách toàn diện về mọi mặt. trong giai đoạn phát triển mới, đội ngũ Lãnh đạo Shinec cần được nâng cao tư duy và trình độ để giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển

Lãnh đạo SHINEC rất quan trọng việc đào tạo đội ngũ nhân sự và phát triển nhân tài. HPM rất vinh dự là đối tác đào tạo của shinec trong các khóa học như:

  1. 2020- đào tạo khóa CEO
  2.  2021- CFO
  3. 2023 – đào tạo khóa doanh nhân nâng cao Lãnh đạo khai phóng

blank blank blank blank

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

  1. CHUYÊN ĐỀ SỐ 01: NÂNG TẦM TƯ DUY & QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
  2. CHUYÊN ĐỀ SỐ 02: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI
  3. CHUYÊN ĐỀ SỐ 03: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH TỐI ƯU
  4. CHUYÊN ĐỀ SỐ 04: LÃNH ĐẠO HỢP LỰC VÀ QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ
  5. CHUYÊN ĐỀ SỐ 05: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN

 

blank

blank