Cách Giữ Nhân Tài Của Các Tổ Chức Lớn

Nhân viên được xem là “khối tài sản” quan trọng đối với mỗi tổ chức. Khả năng giữ chân nhân viên của doanh nghiệp tốt sẽ giảm thiểu tỷ lệ nhân sự nghỉ việc và tổn thất chi phí đào tạo nhân viên mới. Cùng GapoWork tìm hiểu chiến lược cải thiện khả năng giữ […]

Các bước xây dựng quy trình vận hành doanh nghiệp hiệu quả

Chuẩn hóa doanh nghiệp thông qua hệ thống quy trình làm việc luôn là điều các doanh nghiệp hướng tới. Xây dựng quy trình trong doanh nghiệp là công việc tương đối mất thời gian, đòi hỏi nhiều kiến thức cũng như kỹ năng. Tuy nhiên, đây là yêu cầu gần như bắt buộc phải […]