6 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Là một lãnh đạo cấp trung bạn phải gặp rất nhiều những thử thách vừa làm hài lòng sếp, vừa giải quyết và đáp ứng nguyện vọng của các nhân viên dưới cấp bậc. Do đó bạn phải là một người có tâm vững vàng và trang bị cho mình những kỹ năng quản lý […]

[GÓC NGHIÊN CỨU] CẠM BẪY CẢN TRỞ TIẾN ĐỘ

Thực trạng doanh nghiệp: khi dự án bị chậm tiến độ, lý do hầu hết doanh nghiệp đưa ra: nhân viên thiếu nhân lực, thiết bị hoạt động chưa tốt, triển khai hạng mục chưa đủ thông tin,…. đều là lý do không thể chấp nhận được. ________ Case study của nhóm Kahneman về sự […]