Đào tạo kỹ năng mềm để tăng hiệu suất kinh doanh

Việc đào tạo kỹ năng mềm mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của bạn? Khi nói đến đào tạo tại nơi làm việc, các kỹ năng mềm thường bị bỏ qua vì chúng không hữu hình như những thứ như quản lý dự án hoặc làm việc với phần mềm. Do đó, […]

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG THỰC CHIẾN THỜI ĐẠI 4.0 CHO ĐƠN VỊ VIETTEL TÂY NINH

Nắm bắt được tầm quan trọng của xu hướng bán hàng thời đại 4.0, đơn vị Viettel tỉnh Tây Ninh – chi nhánh của Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel đã phối hợp với Học viện đào tạo doanh nhân HPM tổ chức đào tạo chương trình “Kỹ năng bán hàng thực chiến thời đại 4.0” trong ngày 14.03.2020. […]

Làm thế nào để đào tạo kỹ năng mềm trực tuyến cho doanh nghiệp?

Trong công tác quản trị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, triển khai các chương trình đào tạo nội bộ là một nhiệm vụ quan trọng mà doanh nghiệp cần phải chú trọng phát triển. Hơn thế nữa, với xu thế phát triển hiện nay của thời đại công nghệ 4.0 lại càng đòi hỏi quy […]

HPM TỔ CHỨC HỘI THẢO: ĐÀO TẠO TIKTOK CHUYÊN SÂU – TẠO THU NHẬP 9 CHỮ SỐ TỪ CON SỐ 0 QUA ZOOM – KHOÁ K25

Theo báo cáo tổng hợp mới nhất từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), có khoảng 87,5% trong số 10200 doanh nghiệp tham gia khảo sát chịu tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19. Đứng trước bối cảnh đầy thách thức và khó […]