Các kỹ năng mềm hàng đầu bạn cần  đào tạo cho nhân viên

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận ra kỹ năng mềm tại nơi làm việc khác biệt như thế nào giữa các nhân viên. Tác giả Peggy Klaus đã nói rằng: “Kỹ năng mềm không được coi trọng, nhưng chúng sẽ tạo nên hoặc phá vỡ sự nghiệp của bạn”.

Khóa học kỹ năng lập kế hoạch và điều phối hiệu quả

Ngày nay, việc lập kế hoạch công việc được xem là một trong những kỹ năng cơ bản mà mỗi nhân viên cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của mình tại doanh nghiệp. Có thể thấy rằng, kỹ năng xây dựng kế hoạch và điều phối công việc sẽ giúp bạn quản lý thời […]