HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

CEO ĐỖ XUÂN TÙNG

đỗ xuân tùng

 

  • Nguyên Giám đốc kinh doanh khu vực miền bắc tập đoàn P&G. 
  • Nguyên TGĐ Dược phẩm AMIGO
  • Giám đốc bán hàng và phát triển thị trường EGAME
  • Nguyên Giám đốc phát triển thị trường  khu vực phía Bắc Tập đoàn STR 

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top