HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS LÊ DUY QUANG

lê duy quang

 

  • TS Đại học TARLAC
  • - EMBA - Sales & Marketing - London Business London
  • Từng làm việc cho các tập đoàn và công ty đa quốc gia tại Việt Nam: International SOS, Metro Cash & Carry, Diageo.
  • -  Nhiều năm làm chuyên gia tư vấn cho tập đoàn tư vấn quản trị BCG của Mỹ 

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top