HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

PGS.TS Nguyễn Văn Định

  • Tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh về Tài chính tại Trường Đại học Boise Hoa Kỳ.
  • Tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế về Tài chính và nâng hàm PGS năm 2006 tại ĐH KTQD.
  • 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán.

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top