HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương

 

 

TS. LÊ THẨM DƯƠNG - CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH, QUẢN TRỊ

 

- Trưởng khoa QTKD trường ĐH Ngân hàng TP. HCM.

- Thành viên tổ tư vấn của Chính phủ.
- 1 trong 8 thành viên viết bài cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thường xuyên xuất hiện trên VTV qua các chương trình tài chính, kinh tế, quản trị doanh nghiệp, kể cả tâm lý, xã hội...


Một con người đặc biệt: Là chuyên gia tài chính, kinh tế hàng đầu, một chuyên gia về quản trị, lãnh đạo;quản trị chiến lược doanh nghiệp... và cũng làm một chuyên gia về tâm lý, xã hội.... 

 

Các chương trình TS. Lê Thẩm Dương giảng dạy tại HPM: 

 

Chương trình đào tạo Chiến lược Marketing

 

Quản trị tài chính cho Lãnh đạo 

 

TS. Lê Thẩm Dương đào tạo In-House cho Doanh nghiệp Vishipel

 

TS. Lê Thẩm Dương đào tạo cho công ty ASHICO

 

TS. Lê Thẩm Dương trao chứng nhận tại Lễ Tổng Kết của Lớp Giám Đốc Điều Hành chuyên nghiệp


Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top