HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

Ths. Bùi Thị Lệ Phương

GIẢNG VIÊN: Ths BÙI THỊ LỆ PHƯƠNG
• Chứng chỉ Kiểm toán viên, chứng chỉ Đại lý thuế
• Cao học kinh tế; Cử nhân kế toán; Cử nhân luật; Cử nhân chính trị; Cao cấp quản lý Nhà nước ; Kiểm toán viên Nhà nước; Chứng chỉ Đại lý thuế và các khóa học về kế toán, kiểm toán cho các tổ chức nước ngoài đào tạo.
• Giám đốc Công ty dịch vụ tư vấn và đại lý thuế
• Chủ tịch CLB Tài chính Kế toán Thuế Hà Nội
• Thành viên quản trị hội kế toán hành nghề Việt nam
• Chủ nhiệm mạng tri thức kế toán thuế TAVA (http://tava.vn/)
• Là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế
• Có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm phong phú
• Tham gia nhiều cuộc kiểm toán, quyết toán thuế cùng với cơ quan thuế
• Tham gia đào tạo và giảng dậy cho các doanh nghiệp và kế toán
• Nguyên Trưởng ban kiểm soát của Tổng công ty Hồ tây
• Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty xi măng Phúc sơn
• Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính của nhiều loại hình doanh nghiệp
• Tham gia tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp, kế toán và những đối tượng có nhu cầu
• Hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực chuyên môn

Hoạt động đào tạo tại HPM:

 

 

 


Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top