HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS Vũ Hữu Kiên

 

TS Vũ Hữu Kiên - Giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động Thế giới ILO

1. Quá trình tu nghiệp

  - Năm 1977-1981 - Đào tạo dài hạn, hệ chính quy: Cử nhân Kinh tế Lao động - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội

 - Năm 1995 - Quản trị nguồn nhân lực: SWINBURNE UNIVERSITY of TECHNOLOGY.

- Năm 1999 - 2008: Liên tục được đào tạo là giảng viên - giảng viên Cao cấp của các dự án SIYB - ILO, GLOBAL COMPACT, SMARTWork, GET AHEAD, INWENT, DANIDA, WISE, (Cải thiện điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ), SA 8000, Giới, Quan hệ lao động ILO - Việt Nam VIE/01/52M/ USA - 2005, DED.

- Năm 2002: Xây dựng giáo trình và giảng học phần: Con người và Năng suất cho dự án SIYB - ILO + VCCI.

- Năm 2002 – 2004 - Đào tạo là giảng viên của Dự án Dịch vụ việc làm Việt - Mỵ Cùng soạn thảo giáo trịnh

- Năm 2005 – 2007 - Đào tạo Giảng viên của dự án BSPC (Hỗ trợ khu vực Doanh nghiệp) Các hợp phận

- Năm 2007- 2008, tham gia các khoá đào tạo TOT do INWENT và VCCI đồng tổ chức .....

  2. Quá trình làm việc

   Giảng viên đào tạo Vũ Hữu Kiên có nhiều kinh nghiệm quản lý trong kinh doanh đặc biệt là quản trị nhân sự.

 - 1989 – 1996: Chủ doanh nghiệp nhỏ sản xuất cơ khí có 25 lao động.

- 1993 – 2006: Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội.

- 2007 đến nay:

+ Giám đốc kỹ thuật Công ty Tư vấn và Phát triển Năng lực tổ chức (C.DOC)

+ Giám đốc điều hành (CEO) Công ty May Xuất khẩu.

Một số hình ảnh đào tạo của Tiến sĩ  Vũ Hữu Kiên tại Trung tâm đào tạo Doanh nhân HPM

 

 

 

   

 

TS. Vũ Hữu Kiên trao bằng chứng nhận tại Lễ tổng kết CEO 10


Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top