HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

ThS Hồ Hán Dân

THS. HỒ  HÁN DÂN

Ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng như:

- Phó Tổng giám đốc Công ty AAA,

- Giám đốc Nhượng quyền Công ty Trung Nguyên,

- Giám đốc phát triển Năng lực thị trường Coca Cola,

- Giám đốc kinh doanh và huấn luyện Bảo Minh CMG…

 


Ông Hồ Hán Dân có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, phát triển hệ thống kinh doanh của các công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ như Khách sạn, nhà hàng, dịch vụ tài chính,  (Bảo hiểm Nhân Thọ, Phi nhân thọ), hàng tiêu dùng..


Là người đã từng huấn luyện thành công về các kỹ năng như: Kỹ năng bán hàng, kỹ năng phát triển nhóm, kỹ năng lãnh đạo… Ông tốt nghiệp Đại học Nông Lâm năm 1989, tham gia khóa huấn luyện của Metropolitan (1992 – 1994).

Ông theo đuổi chương trình sau đại học từ năm 1999 – 2001. Ông Dân tham gia các chương trình Hội Nghị QuốcTế: Awareness before Change tại Mã Lai, AMTC Moderator conference course (Limra) (Hongkong – 2/2003), Hội Nghị Bảo Hiểm Nhân Thọ Quốc Tế (Hong Kong – 2/2004), Hội Nghị Nhượng Quyền (Bắc Kinh và Kôn Minh – 1/2006), Quản lý Kinh Doanh (Đan Mạch – 4/2007), Hội Nghị kinh doanh Quốc Tế (New York – 6/2008)


Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top