HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS. PHẠM VĂN PHỔ

TS. PHẠM VĂN PHỔ

Nguyên Viện trưởng Viện kinh doanh Hà Nội
Giảng viên giảng dạy: Quản trị doanh nghiệp, lãnh đạo, giao tiếp, bán hàng....
 
Các chương trình TS. Phạm Văn Phổ đào tạo tại HPM
 
 
Tiết học về nghệ thuật bán hàng chuyên nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top