HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS. ĐỖ TIẾN LONG

 

TS ĐỖ TIẾN LONG

Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Trưởng đại diện công ty Sanwa Industries Ltd (Nhật Bản) tại Việt Nam, chuyên gia tư vấn tại CFVG, Giám đốc đào tạo Thames Business School.

Chuyên gia về Lãnh đạo chiến lược, tái cơ cấu và phát triển tổ chức, Tư vấn trưởng công ty tư vấn quản lý IBQ.

Chuyên gia tư vấn quản lý/Phó GĐ công ty tư vấn Guidea.

Giảng viên cao cấp và chuyên gia tư vấn quản trị nguồn nhân lực cho DN.

 

 

 

 


Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top