HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp
HOTLINE 0936 636 232
HPM Việt Nam - Giải pháp toàn diện cho sự phát triển doanh nhân, doanh nghiệp

TS. TRẦN QUỐC VIỆT

Tiến sĩ Trần Quốc Việt đã có 18 năm kinh nghiệm điều hành công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng (FMCG), làm việc tại Tập đoàn Kinh đô từ  năm 2004 với cương vị Tổng giám đốc Kinh Đô Miền Bắc, Phó Tổng  Giám Đốc Tập đoàn Kinh Đô, ông đã lãnh đạo công ty đạt được mức  tăng trưởng ấn tượng trong 10 năm qua. Ông là người có nhiều kinh  nghiệm trong trong việc hoạch định và quản trị chiến lược, tái cấu trúc  cải tổ toàn diện hoạt động công ty, đưa công ty phát triển lên tầm cao  mới.

 

TS. Trần Quốc Việt cũng là khách mời đặc biệt trong các chương trình truyền hình về tài chính kinh doanh và các hội thảo diễn đàn kinh tế

 

 

TS. Trần Quốc Việt là Diễn Giả và khách mời đặc biệt trong chương trình của Công đồng doanh nhân HPM (HBC) 

 

 

 


Đăng ký nhận tài liệu miễn phí

Đăng ký


Tải EBOOK - TÀI LIỆU HAY

go top